Vårt företag innehar behörighet enligt BKR & PER:s branschregler

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i PERs Branschregler krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.
 
PER står för Plattsättar Entreprenörernas Riksförening och behörigheten utfärdas av Byggkeramikrådet. 
 
Du kan använda dig av Byggkeramikrådets hemsida bkr.se om du vill kontrollera huruvida en entreprenör innehar behörighet. I garantifrågor följer vi konsumenttjänstlagen som föreskriver en garantitid för privatkunder på 10 år för tätskiktet i badrum.
 
Mot företagskunder gäller de garantiregler som regleras i de aktuella lagrummen.
 
Vi rättar oss givetvis efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut om det skulle uppstå en tvist.
 
Vi är försäkrade genom If skadeförsäkring. Om olyckan skulle vara framme ersätter försäkringen person- och sakskador upp till 10 000 000 kr.
 
För mer information besök: byggkeramikradet.se eller if.se
 
 

Innehar BBV-behörighet enligt 
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

         

(Tryck på bilden för att förstora)

Klarna Faktura

start