Så går en badrumsrenovering till:

Etablering

Golven täcks in med skyddspapp. Verktyg och maskiner ställs in.

Demontering

All lös och fast inredning demonteras. Hit hör väggskåp, armaturer, toalettstol, element mm. Vattenledningsrören pluggas (förses med någon form av avstängningsventil) där de kommer in i badrummet och resterande rör inne i badrum demonteras. Rören återanvänds inte. Däremot kan toalett, tvättställ, blandare och dyl. sparas och återmonteras om så önskas.

Rivning

Ytskikt på väggar och golv rivs. Ytskikt kan utgöras av kakel, våtrumsmatta, tapet el. dylikt. Hur omfattande rivningsfasen är beror på vad som skall göras. Skall avloppsrören i golvet läggas om räcker det inte med att riva ytskiktet på golvet utan hela golvkonstruktionen måste brytas upp eller slås sönder.

Återuppbyggnad

I detta skede sker exempelvis byggnad av nya väggar, konstruktion av nytt golv om detta har varit uppbrutet och dragning av vattenrör i väggar om kunden har valt att vattenrören skall vara dolda i vägg.

Underarbete

Denna fas består av flytspackling av golv, rivning av väggar (och ibland tak) för att få en jämn och hållfast yta att arbeta på. Vid behov, omregling för anpassning till nuvarande standard samt uppsättning av våtrumsskivor. 

Isolering

Fuktspärr appliceras på golv och väggar, i vinklar mellan golv och väggar och andra utsatta ställen sätts fiberremsor för att ta upp rörelser i underlaget.

Kakelsättning

Keramiska plattor sätts på väggar och golv.

Fogning

Fogarna mellan kakelplattorna fylls med fogmassa.

Komplettering

Fasen innefattar montering av nya kromade vattenrör, inkoppling av toalettstol, blandare samt övrig inredning. Fasen innehåller även elinstallationer.

Avetablering

Arbetet avslutas med byggstädning samt bortforsling av byggsopor.

Besiktning

Efter avslutat arbete utförs en besiktning samt överlämnande av Kvalitetsdokument.

Klarna Faktura

start