Komplett Ansvar-/Verksamhetsförsäkring via:

Försäkringsavtal/försäkringsnummer SP437892.1.5
Bd Nordic Solutions AB
Organisationsnummer 556779-2295
 

Egendom

Arbeten

Lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostnader Ingår
Entreprenadavbrott Ingår
 
Allriskförsäkring för Entreprenad- och montageverksamhet
Helvärde 2 000 000 kr
 
Verksamhetsansvar
Försäkrad verksamhet - Byggande av bostadshus och andra byggnader övriga
 
Verksamhetsansvar
Försäkringsbelopp per skadehändelse 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 20 000 000 kr
 
Kompletterande försäkringsskydd för hela verksamheten
Utökat skydd för tillfälligt lånad eller nyttjad egendom
Försäkringsbelopp per skadehändelse 2 500 000 kr
Försäkrad verksamhet och omsättning per geografiskt område
Norden
 
Produktansvar
Försäkrad verksamhet - Byggande av bostadshus och andra byggnader övriga
 
Produktansvar och ansvar för avlämnade arbeten
Försäkringsbelopp per skadehändelse 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 20 000 000 kr
Produkter som förekommer i samband med byggnadsarbeten 2 000 000 kr
 
Rättsskydd
Försäkrad verksamhet - Byggande av bostadshus och andra byggnader övriga
 
Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål
Försäkringsbelopp per tvistemål 200 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, tvistemål 2 000 000 kr
Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00
Klarna Faktura

start